Avalokitesvara (Guan Yin) Bodhisattva’s Birthday Celebration I 预祝观世音菩萨圣诞盛会 24.03.2019